×

Внимание

There is no category chosen or category doesn't contain any items
Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 
Печи и дымоходы необходимо прочистить, отремонтировать и побелить, заделать трещины. Не допускается эксплуатация печей и дымоходов, имеющих в кладке повреждения и трещины. Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки – разделку.

Печи и камины должны иметь установленные нормами противопожарные отступки и разделки, т.е. расстояние от внутренней поверхности дымовой трубы до горючих элементов здания, которая должна быть не менее 50 см до конструкций зданий из горючих материалов и 38 см до конструкций зданий, защищенных негорючими материалами, топка должна быть выложена из огнеупорного кирпича, дымовые трубы выполняются из глиняного кирпича толщиной не менее 12 см, воздушный промежуток между печью и горючими стенами должен быть 20-50 см.

Нельзя оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей. Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см. Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее два-три раза в день и не более, чем по полтора часа.

Топка печей в зданиях и сооружениях (за исключением жилых домов) должна прекращаться не менее чем за 2 часа до окончания работы, а в больницах и других объектах с круглосуточным пребыванием людей - за 2 часа до отхода больных ко сну.

В детских учреждениях с дневным пребыванием детей топка печей заканчивается не позднее, чем за 1 час до прихода детей.

Товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы и другое оборудование располагаются на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий - не менее 1,25 метра. При эксплуатации металлических печей оборудование должно располагаться на расстоянии, указанном в инструкции предприятия-изготовителя металлических печей, но не менее чем 2 метра от металлической печи.

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место. Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи. Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона.

Главный специалист УЧС г. Тараз

подполковник гражданской защиты Оразбаев Кайрат Бахтыбайұлы

ЖЫЛЫТУ ПЕШІН ПАЙДАЛАНУДЫҢ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕСІ

Пештер мен мұржаларды тазалап, жөндеп, әктеп, жарылған жерлерін сылап тұру керек. Түтін жолдары мен мұржалары зақымданған және қабырғасы жарылған пештерді пайдалануға жол берілмейді. Пеш пен түтін құбырының арасын қосып тұрған орындары ағаш шатыр мен аралық жабындарына тимейтіндей етіп, қалыңдау етіліп, кірпіштен қалануы қажет.

Пештер мен каминдерде өртке қарсы нормалармен белгіленген ережеге сәйкес ара қашықтығы мен бөлігі болуы тиіс – мұржаның ішкі ара қашықтығы ғимараттың жанғыш элементтерінен кем дегенде 50 см-ге дейін және ғимарат конструкцияларынан 38 см дейін қашықтықта болуы керек. Оған қоса қорғалған жанбайтын материалдармен, отқа төзімді қалыңдығы 12 см кірпіштен жасалған болуы қажет, пеш пен жанғыш қабырғаларының арасы 20-50 см болуы тиіс.
Жанып жатқан пешті қараусыз қалдыруға және оның қасына жас баланы тастап кетуге болмайды. Пештерді жағу үшін жанғыш және тез тұтанатын сұйықтықтарды қолдануға болмайды.

Өрт оқиғасы орын алмас үшін пеш алдындағы ағаш еденге өлшемі кемінде 50х70 см металл немесе қаңылтыр төсеу қажет. Пешті қатты қызып кетпес үшін күніне бір жарым сағат көлемінде екі-үш реттен артық емес уақытта жағу ұсынылады.

Ғимараттар мен құрылыстарда (тұрғын үйлерді қоспағанда) пеш жағу барысы жұмыс аяқталуға кем дегенде 2 сағат қалғанға дейін тоқтатылуы тиіс, ал емханаларда және басқа да нысандарда тәулік бойы адамдар болатындықтан науқастардың ұйқыға жатар алдында кем дегенде 2 сағат бұрын аяқталуы керек.

Балалар мекемелерінде балалардың күндіз мекемеде болуына орай олар келгенге дейін кемінде 1 сағат бұрын жағылып болуы қажет.

Тауарлар, стеллаждар, витриналар, сөрелер, шкафтар және басқа да құрал-жабдықтар пештен кемінде 0,7 метр, ал оттық саңылауларынан - 1,25 метрден кем емес қашықтықта орналасуы тиіс. Металл пештерді пайдалану кезінде құрал-жабдықтар металл пештерді дайындаушы-кәсіпорынның нұсқаулығына сәйкес металл пештен кемінде 2 метр қашықтықта орналасуы тиіс.

Жанған оттан шыққан күл мен шоқ сумен сөндіріліп, арнайы бөлінген қауіпсіз орынға шығарылады. Пеш қабырғасында жарылу орын алмас үшін мұржаны мезгіл-мезгіл күйе мен ыстан тазартып тұру керек. Жылу беру маусымы алдында және жылыту кезеңінде мұржаны және пешті ұдайы күлден тазалап отыру қажет.

Тараз қаласы Төтенше жағдайлар басқармасының

бас маманы азаматтық қорғау подполковнигі

Оразбаев Қайрат Бахтыбайұлы

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить